Arolwg: Adnewyddu Strategaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Chwaraewch eich rhan

Gwahoddir cydweithwyr y Bwrdd Iechyd a rhanddeiliaid allweddol i gymryd rhan mewn sesiynau ymgysylltu a fydd yn cael eu hyrwyddo’n fewnol ar SharePoint. Cwblhewch yr arolwg yn ystod neu ar ôl y sesiynau, bydd hyn yn ein galluogi i sicrhau bod eich adborth yn llywio ein strategaeth ar ei newydd wedd. Efallai y byddwch hefyd yn dewis cwblhau'r arolwg heb fynychu sesiwn, fodd bynnag, efallai y byddwch yn colli’r cyfle i gael gwybodaeth gefndir ychwanegol a chyd-destun a allai fod yn fuddiol.  

Dysgwch fwy am y gweithdai adnewyddu strategaeth staff sydd ar ddod ar SharePoint.

Os hoffech roi adborth ond yr hoffech wneud hynny ar lafar neu drwy ddulliau eraill, e- bostiwch newyddion@wales.nhs.uk i drefnu sgwrs.


0% Ateb

1.  

Pa un o’r canlynol sydd fwyaf perthnasol i chi? 

* Ofynnol